Veko Panels

Veko Panels, kompani e Grupit VEKO,u krijua për të mbuluar fushën e paneleve prej druri masiv. Me përdorimin e teknologjisë modern Grecon – Weining prodhon dhe tregton panele drurimasiv – produkt i çertifikuar I cilësisë së lartë – i projektuar për të përmbushur nevojat e tregut, përmes standardeve të larta të vëna nga vetë kompania me respect ndaj vetes, konsumatorit dhe mjedisit.

 

 

Teknologjia

Veko Panel përdor teknologjinë modern Grecon – Weining dhe falë saj arrihet prodhimi i produkteve të cilësisë superiore.

Duke përdorur si lëndë të pare elemente druri të përzgjedhura me kujdes prodhohen panele druri masiv të cilësisë A, B dhe C me teknikën finger jointed dhe continue lamellas, të cilat disponohen në përmasa standarte por edhe të përshtatura sipas kërkesave me porosi.

 

 

 

 

 

 

ContinuousLamellas

 

Lloji i drurit:               Pishë dhe Bredh Skandinav, Ah i trajtuar në avull, Lis, Alder, Iroko, Niangon, Frashër, etj

Trashësia:                  20, 30 dhe 40 mm (përmasa të tjera me porosi)

Gjerësia:                    650  mm (me porosideri edhe 1250mm )

Gjatësia:                     900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 mm

Gjerësia e lamelave:≥ 40 mm

 

Kategoritë

 

Select:                        Cilësia e parëΑ/Β

Sipërfaqja:

  • ngjyrë e njëtrajtshme
  • pa nyje
  • me ujra druri pa kontraste

Ana e poshtme:

  • mund të përmbajë nyje, blanë dhe zemër druri

 

Natural:          Përfshin të gjitha karakteristikat tipike të drurit, si nyje, diferencime në ngjyrë dhe blanë.

 

Çertifikimi:                 TUVAustria ISO 9001:2008

Kategoria e ngjitësit: D4

Sipërfaqja:                 E lëmuar me letër zmeril 80

Lagështia:                  8-10%

Amballazhimi:           Çdo pjesë është e mbështjellë individualisht me celofan plastic tkurrës dhe e paketuar në paletë me mbrojtëse plastike nëpër cepa.

 

Lënda e parë                  Cilësia

Lis                                            A/B , Rustik

Ah                                           A/B, B/C

Pishë                                       A/B, B/C

Bredh                                      A/B, B/C

Alder                                       A/B, B/C

Iroko                                       A/B, B/C

Niangon                                  A/B, B/C

Finger Jointed Lamellas

 

Lloji i drurit:               Pishë dhe Bredh Skandinav, Ah i trajtuar në avull, Lis, Alder, Iroko, Niangon

Trashësia:                  20, 30 dhe 40 mm  (standarte)

Gjerësia:                    650mm- standarte (me porosi deri në 1250mm)

Gjatësia:                     4200mm – standart (përmasa specifike me porosi)

Gjerësia e lamelave:  ≥ 40 mm

 

Kategoritë

 

Select:            Cilësia e parë Α/Β

Sipërfaqja:

  • ngjyrë e njëtrajtshme
  • pa nyje
  • ujra druri të pakta pa kontraste

Anaeposhtme:

  • mund të përmbajë nyje, blanë dhe zemër druri

 

Natural:          Përfshin të gjitha karakteristikat tipike të drurit, si nyje, diferencime në ngjyrë dhe blanë.

 

Çertifikimi:                 TUVAustria ISO 9001:2008

Kategoria e ngjitësit: D4

Sipërfaqja:                 E lëmuar me letër zmeril 80

Lagështia:                  8-10%

Amballazhimi:           Çdo pjesë është e mbështjellë individualisht me celofan plastic tkurrës dhe e paketuar në paletë me mbrojtëse plastike nëpër cepa.

 

Lënda e parë                  Cilësia

Lis                                            A/B , Rustik

Ah                                           A/B, B/C

Pishë                                       A/B, B/C

Bredh                                      A/B, B/C

Alder                                       A/B, B/C

Iroko                                       A/B, B/C

Niangon                                  A/B, B/C