Dru te bute

Description

Në përgjithësi druri i butë është i lehtë në përpunim, duke përbërë kështu pjesën më të madhe të drurit të përdorur nga njeriu.
Lëndë drusore Skandinave
Pisha dhe Bredhi Skandinav importohen nga vendet skandinave, kryesisht nga Suedia dhe Finlanda. Cilësia e tyre klasifikohet në varësi të sasisë dhe llojit të nyjeve të pranishëm në një sipërfaqe të caktuar. Nyjet janë të zakonshme, ndërsa madhësia dhe cilësia e tyre ndryshon në varësi të pjesës së trungut nga e cila janë konvertuar dërrasat. Ajo që duhet të theksohet është se para disponimit të tyre në treg kalojnë procesin e stazhionimit, gjë që garanton qëndrueshmëri, rezistencë si dhe mbrojtjen e tyre kundrejt moles. Përqindja e lagështisë, sipas normave dhe standarteve skandinave pas stazhionimit, është 12-16%.

Additional information

Lënda e parë

Meso me shume ne InstagramMeso me shume ne Instagram