Veko, Arti i perpunimit te drurit

VEKO, arti i përpunimit të drurit

Dashuria për drurin dhe arti i përpunimit të tij për parkete
dhe për orendi shtëpiake e bëjnë VEKO-n unik dhe lider
në tregun Shqiptar.